Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OpenSource / Fråga 5
Fråga 5
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Vad menas med en “licens”? | OpenSource | »

5. Vad är en öppen källkods eller öppet innehållslicens?

Det är uppenbarligen av stor betydelse för den som vill använda en öppen källkods eller öppet innehållslicens att vederbörande har klart för sig vilka rättsliga konsekvenser som följer av en användning av sådana. Om detta finns det tyvärr inte särskilt mycket skrivet. Mikael Pawlo har skrivit två artiklar om ämnet i tidskriften Nordisk Immateriellt Rättskydd: Något om fri programvara och öppen källkod – nya licenstyper för datorprogram, NIR, 2002 s. 380 och Shrinkwrap - och clickwrap-avtal i svensk och internationell rätt, NIR, 1999 s. 140. Vidare behandlar Jessica Olofsson öppen källkodslicenser i Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod, examensarbete för juris kandidat examen, Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 2003:1.

Utanför Sverige har två tyska rättsvetare skrivit en artikel i ämnet: “Open Source Software and German Copyright Law”. Det finns självfallet också en hel del skrivet om ämnet på engelska men dessa framställningar är av mindre intresse för oss i Sverige då de rättsliga analyserna rör förhållanden i U.S.A., och som det skall visa sig så är skillnaderna mellan den svenska rättsordningen och den amerikanska så pass stor att man inte har så särskilt stor nytta av dessa texter.
« Vad menas med en “licens”? | OpenSource | »

Sidan senast ändrad 2006–02–05 kl. 13:50

Skriv ut

© Peter Brink 2005