Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OpenSource / Fråga 4
Fråga 4
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Vad menas med “open content”? | OpenSource | Vad ‘’‘är’‘’ en öppen källkods eller öppet innehålls licens? »

4. Vad menas med en “licens”?

Begreppet “licens” är egentligen ett anglo-amerikanskt juridiskt rättsinstrument som bäst översätts med “tillåtelse”. En licens, i den anglo-amerikanska betydelsen, är en tillåtelse att göra något med någon annans egendom som man annars inte skulle ha rätt att göra. I amerikansk rätt görs en distinktion mellan å ena sidan en licens och å andra sidan ett avtal som saknas i svensk rätt.

I Sverige används begreppet licens om en tillåtelse att göra något, t.ex. att köra bil, som du annars inte skulle ha rätt att göra. Licenser utfärdas av myndigheter till den som ansöker om dem och den fysika eller juridiska person som har en licens har rätt att utföra den eller de handlingar för vilka licensen är ett lagstadgat krav. Det ställs ofta någon form av formellt krav på den som vill ha en licens, t.ex. godkänt resultat på ett prov, att man är av rätt ålder eller någon form av läkarintyg (t.ex. på att man ser tillräckligt bra).

När ordet ”licens” används i andra sammanhang, t.ex. programvarulicenser, så finns det alltid ett outsagt suffix - “avtal” - vilket gör det lättare att se vad det egentligen är fråga om. Ett licensavtal rör nästan alltid nyttjanderätten till en viss immaterialrätt. Ett programvarulicensavtal, till exempel, reglerar vad en köpare av en kopia av ett dataprogram får göra med denna kopia etc. Licensavtalet kan vara exklusiva eller enkla. Ett enkelt licensavtal ger licenstagaren rätt att använda immaterialrätten men utan ensamrätt, rättighetsägaren kan fortfarande själv nyttja rättigheten. Ett exklusivt licensavtal ger licenstagaren en ensamrätt att bruka immaterialrätten. Rättighetsägaren får i detta fall avstå från att själv göra bruk av immaterialrätten ifråga.

Öppenkällkod och öppet innehållslicensavtal är enkla licensavtal. Upphovsmannens rätt att själv disponera över upphovsrätten kvarstår således. Upphovsmannen till ett dataprogram, för att ta ett exempel, kan alltså både låta sitt verk vara tillgängligt under villkoren i ett öppen källkodslicensavtal samtidigt som han säljer andra enkla licensavtal till programvaran.


« Vad menas med “open content”? | OpenSource | Vad ‘’‘är’‘’ en öppen källkods eller öppet innehålls licens? »

Sidan senast ändrad 2006–10–23 kl. 14:53

Skriv ut

© Peter Brink 2005