Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OpenSource / Fråga 3
Fråga 3
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Vad menas med “open source”? | OpenSource | Vad menas med en “licens”? »

3. Vad menas med “open content”?

Open content översätts bäst med “öppet innehåll” och är en vidareutveckling av “open source” begreppet. Open source licenser är nästan alltid i första hand avsedda för datorprogram och källkod, de fungerar i många fall sämre om det är fråga om någon annan typ av verk, t.ex. musik, bilder eller dikter. De flesta öppet innehållslicenser bygger på “dela lika” modellen. Med “dela lika” menas i detta sammanhang att den som gör bruk av ett verk licensierat under en öppet innehållslicens och, med det licensierade verket som bas, skapar ett nytt verk måste låta andra använda detta nya verk på samma villkor som han själv fått använda det första verket.

Öppet innehållslicenser skiljer sig alltså främst från “öppen källkodslicenser” på så sätt att de förra är avsedda att användas för andra verkstyper än datorprogram medan de senare är avsedda just för datorprogram. De vanligaste öppet innehållslicenserna är de olika licenserna från Creative Commons och FSF:s GNU Free Documentation License.


« Vad menas med “open source”? | OpenSource | Vad menas med en “licens”? »

Sidan senast ändrad 2006–10–23 kl. 14:50

Skriv ut

© Peter Brink 2005