Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OpenSource / Fråga 2
Fråga 2
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Syftet med denna FAQ | OpenSource | Vad menas med “open content”? »

2. Vad menas med ”Open Source”?

Open Source översätts bäst med ”öppen källkod”. Med detta begrepp menas, i sin enklaste form, att upphovsmannen till källkoden till ett datorprogram gör källkoden fritt tillgänglig för envar att studera, kompilera och vidareutveckla. Upphovsmannen upplåter en del av (men inte alltså hela) den upphovsrätt som han har till sin källkod utan några krav på vederlag.

Begreppet ”open source” har myntats av organisationen Open Source Initiative som har ställt upp en rad kriterier för hur de anser att öppen källkod skall definieras – den sk. Open Source Definition. Denna är en vidareutveckling av konceptet ”fri programvara”. Fri programvara definieras av Free Software Foundation som:

 1. Friheten att få använda ett datorprogram för valfritt ändamål.
 2. Friheten att få undersöka hur datorprogrammet fungerar och anpassa det för sitt eget behov.
 3. Friheten att få distribuera kopior av datorprogrammet, mot betalning eller gratis.
 4. Friheten att få förbättra datorprogrammet och sprida till allmänheten i förbättrad form. 1

Enligt FSF så är en förutsättning för att en användare skall kunna nyttja dessa friheter att denne får tillgång till datorprogrammets källkod.

Ovanstående definition av begreppet “fri programvara” har som sagt vidareutvecklats av OSI och formulerats som idén om öppen källkod. OSI:s definition av detta begrepp lyder:

 1. Fri vidaredistribution.
 2. Fri tillgång till källkoden.
 3. Tillåtelse att få publicera bearbetningar.
 4. Respekt för upphovsmannens och källkodens integritet.
 5. Ingen diskriminering mot en enskild eller en grupp.
 6. Ingen diskriminering mot en viss bransch eller ett visst användningssätt.
 7. Inga restriktioner vad gäller distributionen av licensen.
 8. Licensen får inte vara produkt specifik.
 9. Licensen måste vara teknik neutral. 2

Det bör noteras att OSI inte kan kräva att en licens som påstår sig vara en open källkodslicens följer deras definition men endast licenser som gör det får använda OSI:s certifikationsmärke. 3 Eftersom OSI definitionen endast är en rekommendation och en minsta gemensamma nämnare så finns det stora skillnader mellan alla de licenser som påstår sig vara “öppen källkodslicenser” och detta gäller även de som är OSI certifierade.

 

(1) Se “The Free Software Definition”, http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html.

(2) Se “The Open Source Definition”, http://www.opensource.org/docs/definition.php.

(3) Se “OSI Certification Mark and Program”, http://www.opensource.org/docs/certification_mark.php.
« Syftet med denna FAQ | OpenSource | Vad menas med “open content”? »

Sidan senast ändrad 2006–10–23 kl. 14:49

Skriv ut

© Peter Brink 2005