Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OpenSource / Fråga 1
Fråga 1
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« | OpenSource | Vad menas med “open source”? »

1. Syftet med denna FAQ

Det primära syftet med denna FAQ och dess underavdelningar är bl.a. att söka ge korta och lättfattliga definitioner på några vanliga begrepp relaterade till fenomenen öppen källkod och öppet innehållslicenser. Ett annat motiv är att kritiskt pröva de förklaringar som hittills givits till vilka rättsverkningar (legala konsekvenser) som sådana licenser har.

Kommentarer och synpunkter på denna FAQ mottages tacksamt!

Lidingö i januari 2006

Peter Brink


« | OpenSource | Vad menas med “open source”? »

Sidan senast ändrad 2006–01–15 kl. 21:14

Skriv ut

© Peter Brink 2005