Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 41
OGL /
Fråga 41
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Kan man äga spelregler eller spelsystem? | OGL | »

41. Vilka källor har du använt dig av?

Dessa källor har jag använt när jag skrivit denna FAQ:

Litteratur

 • Adlercreutz, Axel, Avtal - lärobok i allmän avtalsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000
 • Agell & Malmström, Civilrätt, 19 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005
 • Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003
 • Bernitz U, Karnell G, Pehrson L & Sandgren C, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7 u., Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 2001
 • Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 6 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004
 • Dubinsky, Paul R, The Reach of Doing Business Jurisdiction and Transacting Business Jurisdiction Over Non-U.S. Individuals and Entities, Office of the Legal Adviser, U.S. State Department
 • Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
 • Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996
 • Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 7 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002
 • Lehrberg, Bert, Avtalstolkning, 3 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 2003
 • Levin, Marianne & Nordell, Per Jonas (red), Handel med immaterialrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1996
 • Nordell, Per Jonas, Delar och helhet. Om skyddsomfång vid upphovsrättsligt skapande, s. 369 ff. Nordisk Immateriellt rättsskydd 1991
 • Nordell, Per Jonas, Rätten till det visuella, Akademisk avhandling, Per Jonas Nordell och Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 1997
 • Nordell, Per Jonas, Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Stockholm, 1990
 • Olofsson, Jessica, Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod, Institutet för rättsinformatik, 2003
 • Olsson, Henry, Copyright, 6 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
 • Pawlo, Michael, Något om fri programvara och öppen källkod - nya licenstyper för datorprogram, NIR 2002:4 s. 380–395
 • Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 6 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002
 • Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
 • Strömholm, Stig, Upphovsrätt och internationell privaträtt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001
 • Svernlöv, Carl (red.), Internationella avtal - i teori och praktik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003
 • Wennerberg Andersson, Fredrik, Application of American Jurisdictional Rules in the Context of the Internet, Examensuppsats, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2001
 • Åkesson, Anna, Litterära fortsättningsverk - en studie i upphovsrätt, examensuppsats i immaterialrätt 20 poäng, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2002

Rättsfall

 • Högsta domstolen, 2004–04–02, dom T 218–02. Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd 1 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
« Kan man äga spelregler eller spelsystem? | OGL | »

Sidan senast ändrad 2006–02–05 kl. 13:01

Skriv ut

© Peter Brink 2005