Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 40
OGL /
Fråga 40
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Kan OGL “smitta” andra verk? | OGL | Vilka källor har du använt dig av? »

40. Kan man äga spelregler eller spelsystem?

Nej, idéer kan inte ägas, i vart fall inte i Sverige. Sättet en idé uttrycks på kan vara upphovsrättsskyddat och sättet på hur en idé tekniskt genomförs, t.ex. konstruktionen av en skruvmejsel kan patenteras. Spelregler kan varken patenteras eller upphovsrättsskyddas, de kan inte heller varumärkesrättsskyddas.

När en speltillverkare säger att de “äger” ett spel så är det bara det sätt på vilket de gestaltat spelet på som de äger.

Mer om hur spel kan skyddas av upphovsrätten kan du läsa i FAQ:en om rollspel och upphovsrätt, som finns här på faq.rollspelshornan.se.


« Kan OGL “smitta” andra verk? | OGL | Vilka källor har du använt dig av? »

Sidan senast ändrad 2005–10–02 kl. 10:49

Skriv ut

© Peter Brink 2005