Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 39
OGL /
Fråga 39
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Var kan man hitta SRD:n någonstans? | OGL | Kan man äga spelregler eller spelsystem? »

39. Kan OGL “smitta” andra verk?

En central del av avtalsrätten är att ett avtal bara gäller mellan de parter som slutit avtalet, det går inte att binda en tredje part, som inte visat sig villig att ingå avtal, vid de förpliktelser som ingår i ett avtal. På grund av detta kan de avtalsförpliktelser som stadgas i OGL inte gälla någon annan än licenstagaren. Förmånerna som följer av ett avtal kan dock tillfalla också tredje man, därför är regeln i paragraf 7 rent formellt korrekt, om den är skälig är en annan fråga. Eftersom förpliktelserna i OGL inte kan påföras någon annan än licenstagaren så kan OGL t.ex. inte anses påverka en tidning som innehåller flera artiklar, varav en lyder under OGL. Det är därför också möjligt publicera ett verk som har bilagor som använder olika licenser, exempelvis att bilaga 1 licensieras under GPL och bilaga 2 under OGL medan resten av verket inte licensieras alls.


« Var kan man hitta SRD:n någonstans? | OGL | Kan man äga spelregler eller spelsystem? »

Sidan senast ändrad 2005–10–02 kl. 10:50

Skriv ut

© Peter Brink 2005