Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 36
OGL /
Fråga 36
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Kan du förklara närmare hur det här med Product Identity fungerar? | OGL | Är OGL bättre en vanlig upphovsrätt? »

36. Är OGL farlig?

Mja, OGL kan vara farlig, men det har faktiskt mest att göra med vilken licensgivare man har att göra med. Den stora risken med OGL ligger i att det kan vara ett internationellt avtal. Så länge bägge kontrahenterna kommer från Sverige eller EU så är det inte särskilt mycket, i min mening, som kan bli farligt. Jag menar att en svensk (eller Europeisk) licensgivare knappast kan ha någon framgång vare sig vad det gäller att hävda varumärkes begränsningarna i paragraf 7 eller att försvara en felaktig Produkt Identitets deklaration. Det är när den andra parten kommer från USA som det kan bli problem. Främst då om man har att göra med WotC. Det kan vara bra att komma ihåg att syftet med OGL inte är att skapa en ”open source” rörelse, syftet är att se till att WotC blir mer lönsamt. WotC kommer att försvara sin marknadsposition med näbbar och klor. Som alla marknadsdominanter kan företaget egentligen bara agera defensivt, det kan bara försvara sig mot de hot som företaget upplever finns - vilket gör att WotC kan tänkas vara lite aggressiva.


« Kan du förklara närmare hur det här med Product Identity fungerar? | OGL | Är OGL bättre en vanlig upphovsrätt? »

Sidan senast ändrad 2006–01–06 kl. 15:37

Skriv ut

© Peter Brink 2005