Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 34
OGL /
Fråga 34
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Var kan man hitta mer information om OGL? | OGL | Är OGL farlig? »

34. Kan du förklara närmare hur det här med Product Identity fungerar?

Ett av de otydligare delarna av OGL är Product Identity, men om man kommer ihåg följande så blir allt lättare:

1. OGL har ingen funktion och behöver inte användas om materialet endast används för privat bruk.

2. OGL täcker hela verket.

3. Det finns tre typer av material i ett verk som licensieras under OGL:

  • Closed Content - Stängt innehåll. Detta är utgångsläget. Användning av detta material styrs av vanlig upphovsrätt.
  • Product Identity - Reserverat innehåll. Detta får inte publiceras. I sak skiljer sig detta material (i Sverige) inte från upphovsrättskyddat material. Användandet av detta material regleras av licensen. Det är dock ett krav att licensgivaren verkligen äger (immaterialrätten till) det material som denne markerar som PI.
  • Open Game Content - Öppet innehåll. Detta är allt som tydligt angetts som OGC minus det som tydligt angetts som Product Identity. Användningen av detta material styrs av villkoren i OGL.

Om vi tar ett exempel så kanske det blir lättare. Anta att någon publicerat ett kort dokument under OGL. Dokumentet består av tre sidor. På titelsidan finns en upphovsrättslig notis och en notis om att verket licensieras under OGL. Vidare anges att paragraf 1 till 4 på sidan två är OGC. Dessutom anges att namnen på två trollformler är Product Identity.

Andra sidan i dokumentet har åtta paragrafer. Om vi nu tänker oss att vi helt enkelt täcker paragraf fem till åtta med svart färg för att markera vad som är stängt så är den övre halvan vit och alltså fri att använda. De trollformler namn som är PI förekommer tre gånger, i paragraf 2, 3 och 6. För att markera detta stryker vi över dem med svart färg. Nu finns det två ord överstrukna på den vita övre hälften av dokumentet. Allt som fortfarande inte är överstruket kan användas enligt villkoren i OGL. Resten kan bara användas enligt gängse upphovsrättslig lagstiftning. Om licensgivaren kan anses vara ägare till trollformelnamnen får dessa dock inte publiceras.

På den tredje sidan finns en kopia av OGL, under den sista paragrafen (15) har författaren återgivit sin egen upphovsrättsnotis.


« Var kan man hitta mer information om OGL? | OGL | Är OGL farlig? »

Sidan senast ändrad 2006–10–23 kl. 15:24

Skriv ut

© Peter Brink 2005