Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : OGL / Fråga 2
OGL /
Fråga 2
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Vad handlar denna FAQ om? | OGL | Vad är bakgrunden till OGL? »

2. Vad är OGL?

Vad är OGL för något? Det är den fråga som denna FAQ försöker besvara. Mycket kort och starkt förenklat kan man säga att OGL är en Open Source lik licens som tillåter användaren av en bok eller ett elektroniskt dokument att fritt kopiera, bearbeta och publicera delar av boken/dokumentet. Syftet med OGL uppges av dess skapare, Ryan Dancey, vara att skapa en s.k. Safe Harbour - en trygg hamn - i vilken man på ett tryggt och säkert sätt kan dela med sig av sina skapelser och ta del av andras. Frågan är dock om hamnen verkligen är så trygg.


« Vad handlar denna FAQ om? | OGL | Vad är bakgrunden till OGL? »

Sidan senast ändrad 2005–10–01 kl. 23:17

Skriv ut

© Peter Brink 2005