Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Information / Integritetspolicy
Integritetspolicy
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

Integritetspolicy v1.11 for Rollspelshörnan

Introduktion.

Vi tar Er integritet på allvar och vill att Ni skall känna Er trygg när Ni använder vår webbplats. Denna integritetspolicy behandlar information som kan identifiera en person som kan sammlas in av oss på vår webbplats. Denna policy gäller inte andra parter som vi inte äger eller kan kontrollera, inte heller gäller den personer som inte är redaktörer eller administratörer på vår webbplats. Vänligen ta Er tid att läsa våra användarvillkor.

1. Insamling av personlig information.

Vår registreringsproccess kräver endast en giltig epost-adress och ett unikt användarid samt ett lösenord. All annan information är frivillig. Var vänlig och notera att Ert namn, Er epost-adress eller annan information som Ni uppger på denna webbplats kan innehålla Ert riktiga namn och annan information som kan identifiera Er och kan därför förekomma på denna webplats. Som många andra webbplatser, så kan vi också komma att automatiskt erhålla allmän information som finns i vår webbservers logg filer som Er IP adress och cookie information. Denna webbplats är reklamfri.

2. Användning av personlig information.

Vi kan komma att använda information om Er för att förbättra Er användning av denna webbplats. Vi kommer att söka förhindra efter att sådan information inte når tredje part såvida inte (i) detta inte utryckligen anges i denna integritetspolicy, (ii) vi får Ert godkännande, som när Ni väljer att göra information om Er själv publik, (iii) en tjänst på vår webbplats kräver interaktion med eller levereras av tredje part, t.ex. en applikations server, (iv) det krävs av en juridisk proccess eller av polismyndighet, eller att (v) vi finner att Er användning av denna webbplats strider mot denna policy, användarvillkoren, andra användningsanvisningar eller anses nödvändigt av oss för att skydda vår egendom och/eller förebygga brott.

3. Cookies.

Precis som många andra webbplatser så använder vi sk. cookies för att förbättra Er möjlighet att använda denna webbplats, t.ex. kan cookies användas för att lagra personliga inställningar.

Enligt den lag om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 måste alla besökare på en webbplats informeras om vad cookies är för något och hur de används. Dessutom skall en användare beredas möjlighet att inte använda cookies. En cookie är en liten text fil som lagras på användarens dator, denna fil innehåller endast textinformation. Cookies kan användas för att förbättra vissa funktioner på en webbplats. Vi lagrar ingen personlig information i våra cookies och ingen information om Er som besökare på denna webbplats kan utvinnas av oss från cookies.

Vår webbplats använder endast en sort av cookie, denna typ av cookie kallas sessionscookie. När Ni bläddrar bland sidorna på vår webbplats skickas denna cookie fram och tillbaka mellan Er dator och vår webbserver så att systemet kan hålla reda på sådana ting som t.ex. Er språkinställning. Sessionscookies lagras inte permanent på Er dator, de raderas när Ni stänger av Er webblädrare. Om ni inte vill använda cookies så kan ni stänga av användandet av cookies i er webblädrare (se manualen för Er webblädrare för mer information) men då kan också en del funktioner sluta att fungera.

4. Barn.

Vi tillåter inte personer under femton år att bli medlemmar på denna webplats. För mer information, var vänlig kontakta vår webmaster.

5. Ändra i eller radera ditt användarkonto.

Vi ger Er möjlighet att ändra på informationen i Ert användarkonto genom att använda personliga sidas konfigurations del. Ni kan be att få Ert konto raderat genom att kontakta vår webmaster. Inehåll på webbplatsen och annan information som Ni givit oss och som inte finns lagrad i Ert användarkonto, som inlägg på forumet, kan komma att finnas kvar på vår webbplats även efter det att Ert konto avslutats. Vänligen se våra användningsvillkor för mer information

6. Ändringar av denna integritetspolicy.

Vi kan komma att ändra denna policy. Detta kommer i så fall att meddelas på vår webbplats.

7. Inga garantier.

Medan denna policy anger vår ambition för hur personlig information skall användas och vi kommer att anstränga oss att uppfylla våra ambitioner, så kan vi inte garantera denna policy. Det kan hända, på grund av faktorer utanför vår kontroll, att personlig information offentligörs. Som följd av detta kan vi inte utfärda någon garanti för att så inte kommer att ske och vi svär oss fria från ansvar för effekterna av sådana händelser.

8. Kontakt information.

Om Ni har några frågor om denna policy eller vår webbplats, vänligen kontakta då vår webmaster.

Sidan senast ändrad 2005–04–20 kl. 18:14

Skriv ut

© Peter Brink 2005