Användarvillkor
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

Användarvillkor v1.12 för Rollspelshörnan

This text in English

Särskilda förbehåll och villkor för användningen av information på denna webbplats och alla dess sidor gäller. Varje besökare förväntas ta del av dessa förbehåll och villkor.

1. Godkännande.

Genom att öppna och bläddra igenom Rollspelshörnans webbplats, eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll från webbplatsen, godkänner och accepterar Ni nedan angivna användarvillkor. Vänligen notera också vår integritetspolicy, vilka inkluderas i dessa användarvillkor genom referens.

Rollspelshörnan förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren som gäller för denna webbplats när som helst och utan skyldighet att meddela detta. Ni godkänner automatiskt dessa ändringar när Ni använder denna webbplats och bör regelbundet läsa användarvillkoren.

2. Vår tjänst.

Rollspelshörnan är en icke-kommersiell webbplats vars huvudsyfte är att tillhandahålla resurser och nyttigheter till rollspelssamhället på hobbybasis. Allt material på Rollspelshörnans webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte anses vara ett kommersiellt erbjudande, en licens, eller en rådgivande, förtroende- eller professionell relation mellan Er och Rollspelshörnan. Ingen information på denna sida ska anses vara ersättning för en egen oberoende undersökning. Ta er gärna tid att läsa vår upphovsrättsnotis.

3. Integritetspolicy.

Registreringsdata och annan personlig information som vi kan komma att inhämta regleras av vår integritetspolicy.

4. Användarnas inlägg.

Rollspelshörnan har inget ansvar för att kontrollera den information som användarna kan posta på webbplatsen. Ni ansvarar för att all information, material (termen “material” är avsedd att täcka alla texter, filer och annat som skickas till oss) och inlägg, förutom personliga data, som du skickar till Rollspelshörnan via webbplatsen, inte innebär intrång i tredjeparts immateriella rättigheter eller annan gällande lag. Sådan information, material eller inlägg hanteras som icke konfidentiell och allmän egendom.

5. Användarnas ansvar.

Genom att skicka information eller material ger Ni Rollspelshörnan obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, visa, ändra eller överföra sådan information, material eller inlägg, inklusive underliggande idéer, koncept och know-how (termen “material” är avsedd att täcka alla texter, filer och annat som skickas till oss). Rollspelshörnan förbehåller sig rätten att använda sådan information på sätt Rollspelshörnan finner lämpligt.

6. Tredje parts tjänster.

Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att Rollspelshörnan godkänner eller rekommenderar de länkade sidornas innehåll, även om de innehåller Rollspelshörnans logotyp, eftersom dessa webbplatser ligger utanför Rollspelshörnans kontroll. Rollspelshörnan kan således inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna eller för länkar som förekommer på de länkade sidorna.

7. Garanti.

Allt material, inklusive nedladdningsbar programvara, som finns på Rollspelshörnans webbplats, tillhandahålls “I BEFINTLIGT SKICK” och utan någon form av garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Även om Rollspelshörnan i rimlig omfattning försöker tillhandahålla tillförlitlig information på webbplatsen, garanterar inte Rollspelshörnan att denna webbplats är fri från felaktigheter, misstag och/eller avsaknad av information, virus, maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är aktuellt och relevant för dina behov. Rollspelshörnan förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan att meddela detta. Rollspelshörnan lämnar ingen garanti för några resultat som härrör från nyttjandet av programvara som finns tillgängligt på denna webbplats. All användning av material på denna webbplats sker på eget ansvar.

8. Ansvar.

Rollspelshörnan har inget ansvar för indirekta, följd- eller tillfälliga skador, inklusive, men inte begränsade till, utebliven inkomst, vinst eller besparing, produktionsavbrott, eller förlust av data på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen eller oförmåga att använda material, eller att man förlitat sig på material som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser.

Under alla förhållanden är Rollspelshörnans ansvar för direkta skador, på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen, oförmåga att använda webbplatsen, eller att man förlitat sig på materialet som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser, begränsat till maximalt EUR 1 000.

9. Immateriella rättigheter.

Denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter och är Rollspelshörnans exklusiva egendom. Allt material på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, data, grafik, bilder, ljud, video, logotyper, ikoner och html-kod, skyddas av lagstiftning rörande immateriella rättigheter och förblir Rollspelshörnans eller tredje parts egendom.

Ni får använda detta material för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med gällande immaterial lagstiftning. Annan användning eller ändring av innehållet på Rollspelshörnans webbplats, utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från Rollspelshörnan, är förbjuden.

10. Brott mot upphovsrättslagen eller annan lag.

Om Ni anser att av Er upphovsskyddat material har använts på ett sätt som utgör ett intrång i Er upphovsrätt eller på ett annat sätt är ett intrång i Era immaterialrättsliga rättigheter, så kan ni kontakta vår webbplatsansvarige på följande adress:

Klicka för att kontakta vår webmaster .

11. Gällande lag - genomförbarhet.

Tvister eller krav avseende tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol och i enlighet med svensk lag.

12. Övrig information.

Om några bestämmelser i dessa användarvillkor i domstol bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska återstående bestämmelser vara giltiga och gällande fullt ut.

Sidan senast ändrad 2005–06–15 kl. 10:58

Skriv ut

© Peter Brink 2005