Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Källor
Källor
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Får man konvertera äventyr från ett regelsystem till ett annat? | Immaterialrätt | »

Vilka källor har du använt dig av för att få fram den här informationen?

Detta är de källor jag i huvudsak använt mig av:

Litteratur

 • Bernitz U, Karnell G, Pehrson L & Sandgren C, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7u., HB Immateriellt rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 2001
 • Carlén-Wendels, Thomas, Lag och rätt på Internet, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1997
 • Holm, Hans, Litterär stöld eller återupplivad berättar tradition? Fan fiction ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv, Examensuppsats i allmän rättslära 20 poäng, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2000
 • Kirk Deichmann, Hanne, Variationsværker, s. 101 ff. Nordisk Immateriellt rättsskydd, 2004
 • Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 7 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002
 • Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 8 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004
 • Kuuskoski, Katarina, Degeneration av varumärken - orsaker och verkan, Examensuppsats i immaterialrätt 20 poäng, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2003
 • Levin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red), Handel med immaterialrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1996
 • Løchen, T.C, Om juss och spill, eller den gang vi solgte Rådhusplassenn för 50000, Nordisk immateriellt rättskydd, s.282 ff., 1989
 • Nordell, Per Jonas, Delar och helhet. Om skyddsomfång vid upphovsrättsligt skapande, särskilt med hänsyn till skapande med hjälp av datorteknik, s. 369 ff. Nordisk Immateriellt rättsskydd, 1991
 • Nordell, Per Jonas, Rätten till det visuella, Per Jonas Nordell och Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 1997
 • Nordell, Per Jonas, Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Stockholm, 1990
 • Nordisk immateriellt rättsskydd 1995, dansk rättspraxis, s.280 ff
 • Olsson, Henry, Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt, 6 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
 • Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal ,2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
 • Schønning, Peter, Ophavsretsloven med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, København, 2003
 • Schovsbo, Jens (red), Immaterialrettens afbalancering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2003
 • Sijthoff Stray, Anne Lise, Opphavsretten, Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., kommentert och supplert, Universitetsforlaget AS, Oslo, 1989
 • Strömholm, Stig, Upphovsrätt och internationell privaträtt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001
 • Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 12 u., studentlitteratur, Lund, 2003
 • Åkesson, Anna, Litterära fortsättningsverk - en studie i upphovsrätt, Examensuppsats i immaterialrätt 20 poäng, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, 2002

Lagar och förarbeten
« Får man konvertera äventyr från ett regelsystem till ett annat? | Immaterialrätt | »

Sidan senast ändrad 2007–02–03 kl. 18:22

Skriv ut

© Peter Brink 2005