Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 9 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga9

9. Om ett verk inte finns i tryck, då får man väl ändå kopiera fritt?

Nej, bara för att ett verk är ur tryck eller inte finns att få tag på så betyder inte det att upphovsrätten upphört. Upphovsrätten till ett verk upphör först 70 år efter upphovsmannens död (se 43 § URL [1]).

Om detta: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 49, 52) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 181 ff), samt Olsson, Copyright (s. 204 ff).

Länkar

  1. www.lagen.nu/1960:729#P43

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga9

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 17:58