Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 8 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga8

8. Hur är det med privata kopior?

Rätten för privatpersoner att göra kopior av sådana exemplar av ett verk som de förvärvat, är en av de inskränkningar som görs i upphovsrätten i Sverige. Att upphovsmannen inte har något att göra med hur hans verk används inom den privata sfären är en självklarhet i Sverige, omfånget av denna inskränkning i upphovsmannens egenrätt kommer dock att krympa vid halvårsskiftet 2005. Upp tills nu så har man kunnat göra ca 10 kopior av ett verk för personligt bruk eller för den närmsta vänkretsens bruk. I fortsättningen kommer man bara att få göra enstaka kopior av delar av verk. Mindre omfångsrika verk, som t.ex. CD skivor, artiklar i tidningar och kortare skrifter får man fortfarande kopiera i sin helhet. Med “enstaka kopior” menas rimligtvis tre till fyra stycken. Du får dock inte sälja kopior du gjort för enskilt bruk men du kan ge bort dem.

Se också: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 71) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 166 ff) samt Olsson, Copyright (s. 143 ff).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga8

Sidan senast ändrad den 2006-10-23 kl. 17:05