Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 7 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga7

7. Får man referera hur mycket man vill?

Med referat menas att beskriva en annan författares text med sina egna ord, vilket alltid är tillåtet. Notera dock att denna frihet beror på hur referatet görs, om referatet är för likt originalet så är det en bearbetning. Det går inte att säga exakt var gränsen mellan tillåtet referat och otillåtet referat går, detta måste bedömas fall till fall. Några hållpunkter kan dock ges: man skall skriva med sina egna ord, referatet bör inte innehålla några citat tagna från originalet och referatet bör inte vara för långt.

Om man skriver vetenskapliga verk bör man, som bekant, i den löpande texten ange vilket verk man refererar till via en fotnot. I mindre strikta sammanhang, t.ex. ett rollspelssupplement behövs inte detta, det räcker med en litteratur lista.

Se vidare: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 40) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 155), samt Olsson, Copyright (s. 66 f).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga7

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 17:58