Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 6 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga6

6. Vad betyder ©?

© betyder “copyright”. I USA är det i praktiken nödvändigt att använda copyrightsymbolen för att kunna hävda sin upphovsrätt på ett effektivt sätt. Copyrightsymbolen är inte nödvändig enligt Berne konventionen (USA följer m.a.o. inte BK fullt ut). I Sverige behövs den inte, den har faktiskt inte ens någon juridisk verkan här.

Alla verk som är publicerade är upphovsrättskyddade, en signatur gör det naturligtvis enklare att veta vem som har upphovsrätten men inte heller den är ett krav. Det är alltså inte tillåtet att kopiera ett verk bara för att det saknar ett copyrightmärke. Det kan dock trots detta vara en bra idé att använda © symbolen på sina egna verk för att markera att verket är skyddat av upphovsrättslagen, eftersom många (särskilt i USA) inte vet att den inte behövs.

Se också: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 31) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 62), samt Olsson, Copyright (s.21).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga6

Sidan senast ändrad den 2006-10-23 kl. 17:04