Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Fråga 5 Old
Fråga 5 Old
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« | Immaterialrätt | »

5. Vems lag gäller? Lagen i landet där webbsidan finns eller lagen där “tittaren”, användaren, bor?

Svaret i sin lydelse före 2006–02–14. Åter till fråga 5

Rent allmänt så kan man säga att en webbplats grad av interaktivitet påverkar vilket lands lag webbplatsen lyder under. För en webbplats utan någon som helst interaktivitet, där användaren bara kan hämta webbsidor och ev. filer från webbplatsen, gäller att det språk webbplatsen är skriven på och den toppdomän som den tillhör avgör vilket lands lag som gäller. Alla sådana “enkelriktade” webbplatser skrivna på svenska som hör till den svenska toppdomänen får anses lyda under svenska lagar. Även webbplatser som uppenbart endast vänder sig mot en publik från ett enda land får (i vart fall inom EU) anses lyda under det landets lagar. Eftersom svenska är ett rätt litet språk får man nog anta att alla webbplatser skrivna på svenska, som endast presenterar information, av en svensk domstol skulle anses lyda under svensk lag.

För interaktiva webbplatser som säljer tjänster eller varor gäller inom EU den regeln att lagen i konsumentens hemland gäller för alla transaktioner. För andra interaktiva webbplatser gäller att webbplatsens språk och domännamn påverkar vilken lag som gäller, precis som för de “passiva” webbplatserna. Här på Rollspelshörnan har vi löst detta problem så att vi i användarvillkoren för webbplatsen reglerat frågan och slagit fast att svensk lag alltid gäller.

När det gäller det upphovsrättsliga skyddet så är det alltid nationellt. Dock måste man naturligtvis fortfarande bestämma precis var webbplatsen finns. När det gäller vilken upphovsrättslig lagstiftning som skall användas så påverkas valet av jurisdiktion förutom av webbplatsens språk och toppdomän också av upphovsmannens nationalitet och var datorn som webbplatsen är fysiskt lagrad på finns. Om en svensk lägger ut texter på en webbplats som finns på en dator i Sverige och som tillhör en domän som ligger under den svenska toppdomänen så är dessa texter skyddade av den svenska upphovsrättslagen. Webbplatser som ligger på en domän som inte kan kopplas till ett visst land (t.ex. .org eller .com) och som fysiskt finns på en dator utanför EU löper dock stor risk att anses lyda under det lands upphovsrättslag i vilken datorn som webbplatsen är lagrad på är belägen.

Om en svensk gör en (i hans ögon) fri bearbetning av ett verk utgivet i USA och publicerar denna på en webbplats som lyder under svensk lag och det blir en tvist om huruvida svenskens verk är en bearbetning eller en fri bearbetning så skall denna tvist avgöras enligt svensk lag i en svensk domstol. Den amerikanske upphovsmannens rättigheter i Sverige regleras av Berne konventionen, som en stor del (men inte alla!) av världens länder har skrivit på. Berne konventionen reglerar vilka minimi rättigheter som medlemsländerna måste ge upphovsmän från andra länder, precis hur dessa rättigheter implementeras är upp till de enskilda medlemsländerna. Det bör också i sammanhanget noteras att alla upphovsmän som gör anspråk på upphovsrättsligt skydd för sitt verk i Sverige får tåla att detta anspråk prövas enligt svensk rätt, vilket kan föra med sig att ett verk, som i ett annat land anses vara upphovsrättsskyddat, skulle kunna komma att inte anses inte vara det i Sverige om alstret ifråga inte når upp till de svenska kraven på verkshöjd.

Berne konventionen behandlas närmare i både Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt, som Olsson, Copyright. För en fyllig men kanske en aning svårtillgänglig framställning om reglerna för vilket lands lag som skall användas vid internationella upphovsrättsliga konflikter, se Strömholm, Upphovsrätt och internationell privaträtt.


« | Immaterialrätt | »

Sidan senast ändrad 2006–02–23 kl. 10:54

Skriv ut

© Peter Brink 2005