Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 52 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga52

52. Vad menas med “piratkopiering”?

Med piratkopiering menas en otillåtet producerad kopia. Det kan vara t.ex. parfym, jeans eller musik. I ett upphovsrättsligt sammanhang brukar begreppet användas för fullständiga (eller i vart fall i stort sett fullständiga) kopior av ett upphovsrättsskyddat verk som görs publikt utan tillåtelse och som kopierats i en otillåtet stor mängd. När det rör sig om enstaka sidor ur en bok så brukar man vanligen inte använda sig av ordet “piratkopiering”, även om man skulle kunna göra det.

Det är viktigt att påpeka att även om det från svaren i denna FAQ framgår att beskrivningar av spelregler oftast saknar upphovsrättsligt skydd så betyder inte det att det är fritt fram att kopiera rollspelsregelböcker. En rollspelsregelbok innehåller i stort sett alltid upphovsrättsskyddat material, det kan vara illustrationer, kartor eller skönlitterära texter. Den som gör en fullständig kopia av en rollspelsregelbok och lägger ut denna på nätet kommer alltså att producera otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material och därmed göra sig skyldig till piratkopiering.

Att för privat enskilt bruk kopiera delar av rollspelsböcker är dock fullt tillåtet.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga52

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:20