Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 50 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga50

50. Om jag har en webbplats på en utländsk webbserver gäller svensk upphovsrätt då?

Ett verk som publiceras av en författare bosatt i Sverige får anses vara publicerat i Sverige. Även när en svensk upphovsman publicerar ett verk på en webbplats där datorn inte finns i Sverige har man anledning att förutsätta att verket är publicerat i Sverige, särskilt då om webbplatsen är på svenska. Även verk publicerade på webbplatser som fysiskt finns på en svensk dator men som inte tillhör den svenska toppdomänen får anses vara publicerade i Sverige, om upphovsmannen bor i Sverige. Även i de fall där någon som är bosatt i Sverige publicerar ett verk på en webbplats som fysisk finns på en dator utanför Sveriges gränser och som inte tillhör den svenska toppdomänen får anses vara publicerade i Sverige. I det senare fallet är det dock möjligt att det landet där webbplatsen rent fysiskt befinner sig också kan anse sig kunna vara skyddsland, d.v.s. vara det land vars upphovsrättslagstiftning skyddar verket.

Om din webbplats t.ex. finns på en av geocities.com datorer kan det mycket väl hända att geocities anser att amerikansk rätt gäller och inte svensk.

Se också fråga 5.

Berne konventionen behandlas i både Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt, samt Olsson, Copyright. Se även Carlén-Wendels, Lag och rätt på Internet för en diskussion om lagval på Internet. För en fyllig, men kanske en aning svårtillgänglig, framställning om reglerna för vilket lands lag som skall användas vid internationella upphovsrättsliga konflikter se Strömholm, Upphovsrätt och internationell privaträtt.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga50

Sidan senast ändrad den 2006-02-23 kl. 11:34