Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 49 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga49

49. Kan spelledarpersons egenskaper (det som på engelska kallas “statblock”) vara upphovsrättsskyddat?

I mitt svar förutsätter jag att du med egenskaper menar en rollpersons egenskapsvärden, de färdigheter och förmågor som rollpersonen besitter samt de ting som rollpersonen “äger”. Med andra ord den information som traditionellt brukar skrivas ner av en spelledare när denne beskriver en SLP eller ett monster.

Svaret på frågan är: Nej - en SLPs egenskaper och egenskapsvärden kan i allmänhet inte upphovsrättsskyddas. Samma sak gäller för djurs, bestars och monsters egenskaper och egenskapsvärden. Det är endast särpräglade beskrivningar av sådana egenskaper som kan skyddas. Det är då ett krav att en sådan beskrivning kan fungera som ett självständigt verk. Ett exempel kan vara en särpräglad beskrivning av ett magiskt svärd som en rollperson råkar vara ägare till.

I svensk rätt finns det inget skydd för hur en text ställts upp, hur den disponerats, eller för dess layout. Det går därför inte att förhindra att någon presenterar egenskaper och egenskapsvärden på ett visst sätt. Det påstås ibland på utländska webbforum och epostlistor att “statblocks” kan skyddas med hjälp av en sk. “Selection, Organisation and Presentation Copyright” men detta är alltså felaktigt, något sådant skydd kan inte ges enligt svensk rätt.

Det är således fritt fram att använda ett “statblock” som en mall för sina egna rollpersoner, när man ändrar egenskapernas värden kommer ett nytt oskyddat alster bli till.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga49

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:19