Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Fråga 48
Fråga 48
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Vore det inte vettigare att resonera som så att alla spelregler är skyddade, är inte det bättre för speltillverkarna? | Immaterialrätt | Kan spelledarpersons egenskaper (det som på engelska kallas “statblock”) vara upphovsrättsskyddat? »

48. Får man använda fonter (typsnitt) som man vill?

Typografi (eller typsnitt som det också kallas) kan i Sverige skyddas antingen som brukskonst eller som ett mönster. Det senare skyddet sker genom Mönsterlagen och förutsätter att typografin är ny (skapad efter 2002) och dessutom så pass särpräglad att den skiljer sig påtagligt från äldre typografi. Skydd som brukskonst kan ges den typografi som är särpräglad, dvs. skiljer sig från andra typsnitt. I bägge fallen gäller att skyddet blir smalt, i stort sett inte mer än ett skydd mot slaviska efterbildningar och att skyddet gäller typografin som helhet. Enskilda typer ur en typografi kan förvisso vara skyddade men det torde vara mycket svårt att påvisa att en enskild bokstav är så särpräglad att den skall kunna få skydd som brukskonst.

Om man tar ett eller flera tecken ur en typografi och använder denna som en komponent i en bild, t.ex. ett monogram, så kan detta inte anses vara ett intrång i upphovsrätten till typografin. Den som kopierar en upphovsrättskyddad typografi-fil och publicerar denna på en webbsida gör dock intrång i upphovsrätten till typografin. I detta fall används hela typografin vilket inte är tillåtet (naturligtvis under förutsättning att typografin som sådan verkligen är skyddad).

Det skall påpekas att enskilda tecken kan vara skyddade som konstverk men då är det faktiskt sättet på vilket tecknet gestaltats som är skyddat, inte tecknet som sådant.

Mer om typografi kan man läsa i Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 188).


« Vore det inte vettigare att resonera som så att alla spelregler är skyddade, är inte det bättre för speltillverkarna? | Immaterialrätt | Kan spelledarpersons egenskaper (det som på engelska kallas “statblock”) vara upphovsrättsskyddat? »

Sidan senast ändrad 2005–10–01 kl. 18:18

Skriv ut

© Peter Brink 2005