Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 46 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga46

46. Om jag tar idéer från Sinkadus och DoD:s regelböcker, måste jag då lägga till en litteraturlista som tar med alla ställen jag snott (hämtat inspiration och förklaringar från) från och skrivit om med egna ord?

Mja, att använda samma idé som någon annan är inte att referera. Man kan ju alltid i inledningen av en text nämna de inspirations källor man har haft. Men om du i något sammanhang refererar till en text i t.ex. Sinkadus och sammanfattar den med dina egna ord, då bör du nog ta upp det numret av sinkadus i en litteratur lista.

Om skyddet av idéer: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 40) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 152) samt Olsson, Copyright (s. 68).
Om referat: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 40) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 155) samt Olsson, Copyright (s. 66 f).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga46

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:17