Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 44 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga44

44. En mindre tabell som jag snott rakt av (men ändrat en term i) får jag använda utan problem, eller hur? Som exempelvis hur många poäng man har att spendera på sin rollperson eller olika erfarenhetsgränser för färdigheter.

Det stämmer, dina exempel är egentligen beskrivningar av regler och dessutom rätt triviala så de uppnår inte verkshöjd och är oskyddade.

Om tabeller se: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 86) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 98 ff).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga44

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:16