Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Fråga 43
Fråga 43
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Om man skriver ett äventyr, får man då ta med ett monster från en officiell monsterbok, om man bortser från bilden? | Immaterialrätt | En mindre tabell som jag snott rakt av (men ändrat en term i) får jag använda utan problem, eller hur? Som exempelvis hur många poäng man har att spendera på sin rollperson eller olika erfarenhetsgränser för färdigheter »

43. Får jag använda förkortningar, termer, besvärjelser och namn på magiskolor rakt av och ändå kalla mitt spel ett nytt spel?

Förkortningar är inte upphovsrättskyddade, de tillhör det gemensamma kulturarvet, det samma gäller för namn på färdigheter och facktermer.

Besvärjelser och magiskolor kan precis som beskrivningar av monster anses tillhöra rollspelsindustrins allmängods. Exempelvis besvärjelsen “eldboll” som finns i snart sagt varje spel. För att beskrivningen av en besvärjelse skall vara skyddad måste den vara subjektiv och gestaltande, den måste helt enkelt vara originell. Om besvärjelsens namn är särskilt fyndigt skulle den kunna vara upphovsrättskyddad, men t.ex. “Bigby’s Crushing Hand” är inte skyddat eftersom namnet följer av beskrivningen, “Orb of Zatara” är då mer originell. Det är dock väldigt svårt att hävda upphovsrätt till påhittade namn, vilket gör att om man råkat hitta på ett namn som påminner om ett annat påhittat namn så är det inget att vara orolig för.

När det gäller magiskolor ska också deras namn vara riktigt unikt för att det ska vara skyddat. Beskrivningen av en magiskolas teorier och filosofi får däremot anses skyddad, i vart fall mot likalydande beskrivningar.

Om särprägel: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 37) och Olsson, Copyright (s. 54).


« Om man skriver ett äventyr, får man då ta med ett monster från en officiell monsterbok, om man bortser från bilden? | Immaterialrätt | En mindre tabell som jag snott rakt av (men ändrat en term i) får jag använda utan problem, eller hur? Som exempelvis hur många poäng man har att spendera på sin rollperson eller olika erfarenhetsgränser för färdigheter »

Sidan senast ändrad 2005–10–01 kl. 18:16

Skriv ut

© Peter Brink 2005