Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 42 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga42

42. Om man skriver ett äventyr, får man då ta med ett monster från en officiell monsterbok, om man bortser från bilden?

Det beror på. Om monstret är helt unikt, både till namn, utseende, beteende och habitat och om beskrivningen är särpräglad och originell så är i vart fall beskrivningen av monstret ett eget verk och får inte kopieras ordagrant. Eftersom de flesta monster bara är varianter av varandra med i praktiken rätt små skillnader är skyddet för unika monster “smalt”, dvs. bara direkta kopior är otillåtna.

Monster som tillhör rollspelsindustrins allmängods, som t.ex. “green slime”, “kobold” eller enhörning måste definitivt vara originellt beskrivna för att ha något skydd (jfr regel beskrivningar).

Eftersom en varelses attribut är fullständigt godtyckliga och till sin natur mer ett resultat av mekaniska formler än ett resultat av en intellektuell ansträngning så kan denna näppeligen inte anses upphovsrättskyddade. Inte heller andra egenskaper som färdighetsvärden o.d. får anses som skyddade.

Som sagts ovan så kan beskrivningen vara skyddad mot direkta kopior.

Det är ju dock alltid mycket mer intressant att läsa en nydanande beskrivning, så av den anledningen skulle jag ju inte vilja råda dig att bara klippa och klistra.

Om särprägel: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 37) och Olsson, Copyright (s. 54).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga42

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:15