Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 41 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga41

41. Kan en bild vara ett fortsättningsverk?

Nej. Fortsättningsverk kan nog endast anses äga rum inom litteraturen. För att citera mig själv: “Fortsättningsverket använder sig av ett annat verks miljö, dess karaktärer och intrig och spinner vidare på dessa …”. En bild kan dock bearbetas och det krävs ofta inte särskilt stora ändringar för att ett nytt verk skall antas ha skapats.

Om fortsättningsverk: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 153). Om bearbetning av bilder: Nordell, Rätten till det visuella, s. 56

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga41

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:15