Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 40 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga40

40. Om jag gör ett bildkollage på andra illustratörers bilder, får jag upphovsrätt på det?

Det beror på hur stora bitar av bilderna är, om bitarna är så små att man inte kan avgöra från vilken bild biten kommer då blir din användning av dem mest likt en konstnärs val av färger. Om å andra sidan det går att se varifrån bildbiten har hämtats, då behöver du tillåtelse att använda bilderna. Om du får tillåtelse att återanvända delar av bilder får du upphovsrätt till kollaget betraktat som ett samlingsverk.

Se också: Nordell, Rätten till det visuella, s. 57 ff.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga40

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 16:46