Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 37 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga37

37. Hur är det med serier, behandlas de som bilder?

Ja, det gör de. Serier har ju oftast någon form av syfte, om inte annat än att roa. Detta gör att en serie, likt Dogbert, som tekniskt sett är väldigt enkel ändå är ett konstverk. Hela serier, rutor av serier och delar av en serieruta får inte användas utan tillåtelse.

Om serier och seriefigurer se: Nordell, Rätten till det visuella, s. 87 ff.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga37

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:13