Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 36 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga36

36. Vad gör man om man blir anklagad för intrång i någon annans upphovsrätt?

Kontaktar en jurist :-)

Skämt åsido, det är ju aldrig roligt att bli anklagad för att ha gjort något orätt. Det är dock viktigt att skilja på skrämselskott och en riktig stämning. Om du ger ut (publicerar) ditt verk i Sverige så kan du bara bli stämd för detta i Sverige! Väl så hotfulla brev från utländska (eller inländska) advokater är inga stämningar.

Skulle du nu bli stämd, då ska du ta kontakt med en jurist. Du kan använda rättskyddsförsäkringen som finns inbakad i din hemförsäkring för att bekosta processen. Rättskyddsförsäkringarna brukar ha en självrisk på 20 eller 25% av den totala kostnaden med en övre gräns på ca. 100.000 kr. Vilket borde räcka rätt långt. Du kan också få hjälp av staten med att betala juristarvoden.

Vid en process som rör ett påstått upphovsintrång måste käranden (den som stämmer) bevisa att ett intrång har skett. Domstolen kommer först att avgöra om kärandens verk är upphovsrättsskyddat, om så är fallet kommer domstolen därefter att ta ställning till om det är troligt att ett intrång skett, om domstolen tror det, får svaranden (den som är stämd) förklara sig. Som beskrivits i svaret till frågan om man fick kopiera rollspelsregler till sitt eget spel, så är det i just det fallet inte särskilt troligt att domstolen ens anser att kärandens verk är upphovsrättsskyddat.

Det viktiga är: kontakta en jurist, svensk lag gäller, processen ska ske i svensk domstol och du kan använda din hemförsäkring för att betala med.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga36

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:13