Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 35 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga35

35. Hur är det med gamla bilder?

70 år efter upphovsmannens död gäller för alla typer av verk. Detta betyder inte att man kan måla av en Rembrant och påstå att det är en Rembrant (det vore att göra en förfalskning), men det är fritt fram att avbilda gamla målningar.

Kom ihåg att det inte är bilden som måste vara äldre än 70 år, det är bildens fotograf som måste ha varit död i minst 70 år. Om det inte rör sig om en sk. fotobild (ett bra exempel är nyhetsbilder, som bilderna på mordet av JFK) för då är skyddet bara 50 år efter det att fotot togs. Jämför med vad som hände i början av 90-talet då det plötsligt bara välde fram saker med Carl Larssons motiv på, då hade det gått 70 år sedan han dött.

Om rätten till fotografiska verk och fotografiska bilder: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 92)

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga35

Sidan senast ändrad den 2006-10-23 kl. 18:23