Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 34 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga34

34. Så hur ska man göra med sk. “fan-material”, ska man ange sig själv som copyright ägare, trots vad rollspelstillverkaren säger?

Ja, du ska ange dig själv som upphovsman.

Upphovsrätten är belöningen för ett intellektuellt arbete, ditt arbete. Vad baseras egentligen de tillägg som man gör till rollspel, är det verkligen så att du är mer beroende av rollspelstillverkarens publikationer än av andra influenser? Är det inte det de egna erfarenheterna, kunskaperna och funderingarna som är de största inspirationskällorna? Så tror jag att det är - därför har jag inga samvetsbetänkligheter när jag säger till er att: ta åt er äran för er egna skapelser!

Använd © Ditt Namn Årtal, inget annat.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga34

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:12