Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 33 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga33

33. Men förtjänar inte författarna till spelvärldar som Glorantha, Harn och “Det Tredje Imperiet” respekt för sina skapelser?

Naturligtvis skall man hedra dem som hedras bör och upphovsrätten innehåller också en sk. paternitetsrätt, det är pga. den som upphovsmannen skall anges när man t.ex. citerar eller på annat sätt använder någon annans verk offentligt.

Det är något helt väsenskilt att - som jag faktiskt läst på ett rollspelsforum - föreslå att man utav respekt ska ge bort sin upphovsrätt. Ett sådant resonemang måste ju rimligtvis innebära att man anser sig vara, på ett intellektuellt plan, helt beroende av någon annans skapelse - ens eget verk skulle alltså aldrig kunna ha fått den form och det innehåll det har utan existensen av ett annat verk. I förarbetet till upphovsrättslagen finns ett citat: “all bildning står på ofri grund till slutet”. Alla är vi beroende av vad andra har skapat i det förgångna och vad som skapas i vår samtid, detta beroende ökar hela tiden i det moderna kunskapssamhället. Kom ihåg att ett intellektuellt beroende inte är någon grund för ett påstående om upphovsintrång, det är endast beroenden i framställningen som kan vara intrång i någon annans upphovsrätt.

Vi får upphovsrätten som en belöning när vi skapar en ny syntes av alla de influenser vi har runt omkring oss och gestaltar detta i ett litterärt eller konstnärligt verk, och denna upphovsrätt är oberoende av de influenser vi må ha haft. Vill man visa respekt och ange vilka verk man känner sig inspirerad av kan man i sin text, t.ex. i inledningen, ange sina influenser.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga33

Sidan senast ändrad den 2006-01-06 kl. 15:20