Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 32 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga32

32. Om jag har följt anvisningarna i en internet-policy, som då tydligen är ogiltig, vad betyder det för upphovsrätten på det jag skrivit?

Låt oss ta ett fullständigt fiktivt exempel:

Bengt Andersson (BA) är en hängiven spelare av rollspelet “Rumble in the Jungle” (RJ) utgivet av “Rumble in the Jungle Productions, INC.” (RJP) och har följt spelföretagets anvisningar som står i deras Internet-policy. BA har skrivit “Written By: Bengt Andersson” tydligt på första sidan och lika tydligt skrivit “© Rumble in the Jungle Productions, INC. 1999″ längst ner på varje sida i det äventyr som han själv skrivit och som han publicerat på sin privata hemsida. RJP tycker BJs äventyr är riktigt bra och ger ut det (med ändringar), utan att ersätta BJ, som en del av ett äventyrssamling.

I regeringsformen framgår klart att författare har rätt till sina verk, detta betyder också att denna rättighet bara kan ges till fysiska personer - alltså inte till företag. Ett företag kan ta över den ekonomiska rätten till verket men inte den ideella. Detta förutsätter dock att det finns ett avtal mellan upphovsmannen och företaget. Det villkor om upphovsrättsnotis i RJPs Internet-policy som BA följt är alltså felaktigt. BA är ensam upphovsrättsinnehavare till sitt äventyr.

RJP har alltså olovligt framställt nya exemplar av BAs verk, RJP har också kränkt BAs ideella rätt genom att ha ändrat i BAs verk. Eftersom RJP är ett amerikanskt företag och publiceringen av äventyrssamlingen sker där, måste BA stämma RJP i USA. Detta kan dock en jurist i Sverige hjälpa honom med.

Skulle RPJs intrång ha skett i Sverige skulle det vara ett grovt brott mot BAs upphovsrätt, för vilket VD på RPJ skulle få böter och kanske fängelse, dessutom skulle RPJ bli skyldiga att betala skadestånd till BA.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga32

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:11