Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 31 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga31

31. Hur kommer det sig att det kan finnas så många rollspel? Någon måste ju ha varit först, och borde ju då ha upphovsrätten till reglerna, eller?

Kom ihåg att idéer inte kan upphovsrättskyddas, så länge reglerna beskrivs på ett tillräckligt olikt sätt är det vanskligt att ge sig på en rättsprocess. Dom äldsta rollspelens regler skiljer sig faktiskt rätt mycket åt, det finns inte särskilt mycket likheter mellan 1:a utgåvan av Dungeons & Dragons, 1:a utgåva av RuneQuest och Traveller. Skillnaderna mellan de tidiga förgreningarna av rollspelens stamträd var alltså tillräckligt stora för att inget av de tidiga rollspelsföretagen skulle ha råd att ge sig ut på juridiska äventyr. Med tiden har förgreningarna blivit fler, skillnaderna mellan olika regelsystem kanske inte är så stora men de är tillräckligt stora för att det inte skall löna sig att stämma. TSR, som gav ut Dungeons & Dragons, tills de blev uppköpta av Wizards of the Coast 1997, försökte ett par gånger, utan att lyckas vinna i rättssalen.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga31

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:11