Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 30 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga30

30. Vad får man INTE göra?

Bra fråga!

Om vi håller oss till sådant som ofta finns i rollspelsverk, så får du inte:

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga30

Sidan senast ändrad den 2006-01-06 kl. 15:17