Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 29 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga29

29. Får jag publicera en egen spelvärld och tala om vilka eller vilket spel som den fungerar med?

Ja det får du. Se svaret på frågan om varumärken ovan.

Se vidare: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 202 ff) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 386 ff).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga29

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:10