Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Fråga 29
Fråga 29
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Kan man göra egna supplement till rollspelsvärldar, t.ex. en egen religion, en stad eller ett monster, och publicera det på nätet? | Immaterialrätt | Vad får man INTE göra? »

29. Får jag publicera en egen spelvärld och tala om vilka eller vilket spel som den fungerar med?

Ja det får du. Se svaret på frågan om varumärken ovan.

Se vidare: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 202 ff) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 386 ff).


« Kan man göra egna supplement till rollspelsvärldar, t.ex. en egen religion, en stad eller ett monster, och publicera det på nätet? | Immaterialrätt | Vad får man INTE göra? »

Sidan senast ändrad 2005–10–01 kl. 18:10

Skriv ut

© Peter Brink 2005