Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 28 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga28

28. Kan man göra egna supplement till rollspelsvärldar, t.ex. en egen religion, en stad eller ett monster, och publicera det på nätet?

Ja det kan du. Att skriva ett supplement om något som inte finns i en spelvärld, referera till spelvärlden och beskriva hur ditt verk ska fogas till spelvärlden, det är helt OK. Det blir ett fritt, självständigt verk som du har hela upphovsrätten till. Att inspireras av ett enskilt namn, en plats eller en händelse i spelvärldens historia är inte heller något problem och det är också ett fritt verk. Att skriva om en spelvärlds historia och publicera den är inte heller något problem, normalt är spelvärldars historia väldigt fåordigt beskrivna, ofta bara ett årtal och en händelse, att utgå från sådan faktasamling är fullt tillåtet. Fakta kan nämligen aldrig upphovsrättskyddas och det spelar ingen roll om det är “riktiga” eller påhittade fakta, fakta är fakta och kan inte skyddas. Däremot så får man inte, exempelvis, publicera kopior av spelvärldarna, eller skriva av hela kapitel, o.d.

Se också: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 42–43)

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga28

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:09