Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 27 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga27

27. Så om jag skrivit ett äventyr som länkar till ett annat, då kan jag inte lägga ut det på nätet?

Jo det kanske du kan, det beror på just vad du länkat till och hur välbeskrivet detta är i ursprungsverket. Om det bara t.ex. är ett fiktivt personnamn, ett ortsnamn på en karta eller en fortsättning på en karta så går det bra. Lösa trådar i intrigen är också fair-game. Ju mer genomarbetad komponenten du länkar till är, ju större är risk att ditt beroende skulle anses vara för stort. I Sverige, eller ens i Norden, finns inga vägledande domar för hur sk. fortsättningsverk (dvs. verk som fortsätter eller bygger på karaktärer, handling och miljö från ett annat verk) ska hanteras, vilket gör det svårt att ge ett handfast råd. I rollspelsäventyren brukar det vara själva miljön som är mest genomarbetad, handlingen är ju svårare att råda över, så att använda samma miljö beskrivning är nog farligt. Om man inte kan märka någon skillnad på ditt äventyr och det du fortsätter, ja då är ditt beroende för stort.

Om fortsättningsverk: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 153), se också Kirk Deichmann, Variationsværker.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga27

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:09