Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 26 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga26

26. Gäller samma regler för rollspelsäventyr som för rollspelsregler?

Ja, på så vis att bägge skyddas av samma regelverk - upphovsrättslagen. Men äventyr är ett väldigt annorlunda alster, jämfört med spelregler. Ett rollspelsäventyr liknar mest ett synopsis till en pjäs, du har ett antal karaktärer, en handling och en miljö (eller scen om du vill). Vad vi har här är ett litterärt verk, ett unikt verk dessutom. Att rollspelsäventyr i de allra flesta fall utan problem passerar originalitetskravets nålsöga, det är jag övertygad om. Ett rollspelsäventyr kan man lika lite plagiera som en roman. Skyddet är alltså mycket starkare än för spelregler.

Vill du publicera ett eget äventyr så får du inte basera det allt för mycket på ett annat äventyr.

Om fortsättningsverk: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 153), se också Kirk Deichmann, Variationsværker.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga26

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 16:40