Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 23 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga23

23. Finns det andra exempel på sådant som inte har upphovsrätt?

Det krav på särprägel och originalitet som finns i upphovsrättslagen för med sig att det finns ett antal typer av textelement som inte kan anses ha någon möjlighet att nå upp till särprägelskravet och därmed står skyddslösa. I princip så ingår alla textelement kortare än en paragraf i denna grupp. Ett undantag är titlar till böcker. När det gäller dikter kan en mening mycket väl sägas vara unik och/eller representera dikten men bortsett från det är det mycket ovanligt att enskilda meningar kan anses vara skyddade. Enskilda ord är det än mer sällan, men ett ord kan ju vara ett varumärke och då skyddas av varumärkeslagen. Detta betyder att namn på saker och ting, även om de är påhittade, inte kan anses som skyddade. Det är ju också långt ifrån omöjligt att någon annan kommer på samma ord, mängden stavelser i ett givet språk är ju inte så förfärligt stor.

Om detta se: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 76)

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga23

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:02