Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se : Immaterialrätt / Fråga 22
Fråga 22
Sök:  

Frågor och svar

faq.rollspelshornan.se

« Får man kopiera bilder? | Immaterialrätt | Finns det andra exempel på sådant som inte har upphovsrätt? »

22. Hur är det med kartor?

För privat bruk får du självklart kopiera en karta. Vill du publicera en egen karta som baseras på en annan karta blir det knepigare. Skyddet för kartor är starkare än för många andra element i rollspelsvärlden.

En karta kan vara både ett litterärt verk och, om den inte bara är beskrivande utan också är “poetiskt”, ett konstverk. Vad man får göra är att låna en mindre mängd informationselement (som ortsnamn, namn på berg, floder o.d.) men man får inte omgestalta den samlade kartbilden. Det är i princip ett krav att den nya kartan inte har använt samma faktaurval som inspirationskällan. Att “fylla i” ett i övrigt tomt område på en befintlig karta - och publicera en karta över det området med referenser till den andra kartan - är således OK, att använda konturerna av en befintlig karta och fylla den med nytt innehåll är också det OK, att göra ett urval av data från en karta och presentera detta i en ny karta med helt annan stil går bra och som ett sista exempel, att ta ett ortsnamn och rita en detaljkarta - det är heller inget problem.

Den kartografiska stilen är inte skyddad, det är alltså tillåtet att göra nya kartor i samma stil som någon annans kartor.

Se vidare: Olsson, Copyright (s. 88)


« Får man kopiera bilder? | Immaterialrätt | Finns det andra exempel på sådant som inte har upphovsrätt? »

Sidan senast ändrad 2006–07–23 kl. 23:07

Skriv ut

© Peter Brink 2005