Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 21 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga21

21. Får man kopiera bilder?

Nej! Bilder får inte kopieras utan tillstånd, bilder får inte heller citeras hur som helst (d.v.s. att bara visa en del av en bild), det senare omnämns i 23 § URL [1]. Detta gäller verk som publiceras. Privat kan man naturligtvis bearbeta och kopiera bilder hur man vill.

Se också: Olsson, Copyright (s. 181)

Länkar

  1. www.lagen.nu/1960:729#P23

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga21

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:02