Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 16 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga16

16. Får jag använda ett rollspelsföretags eller rollspels logotyp i mitt eget verk?

Det beror på om du publicerar verket som en privatperson eller som ett led i en näringsverksamhet. I det förra fallet är all användning av varumärken (logotyper är vanligen varumärken) tillåten eftersom privatpersoners användning av varumärken inte regleras i lag. I det senare fallet kan du också använda en logotyp/varumärke men då måste din användning av varumärket vara befogat. Om det kan antas att en konsument (för att t.ex. kunna bedömma nyttan av din vara) behöver veta om din produkt kan (eller måste) användas med ett annat företags produkt(er), då så finns det tillräckliga skäl för att du ska få använda det andra företagets varumärke. Din användning måste dock ske enligt “god sed”, dvs. du får inte framhäva det andra varumärket för mycket, du får inte heller ge sken av att varumärket tillhör dig och inte heller ge sken av att ha det andra företagets tillåtelse. Ett exempel på vad som är tillåtet från ett rättsfall: “Svenska Byggis … är kombinerbar med andra byggsystem, typ Lego” (Svea Hovrätt den 4.1.1990, NIR 1991 s. 502).

Det är alltså tillåtet att informera konsumenter om att konsumenten kan använda en viss produkt tillsammans med en annan produkt från ett annat företag. Att tredjeparts leverantörer ofta (med mindre snygga metoder) bekämpas av det företag som tillverkar originalprodukten är inte så svårt att förstå, deras möjlighet till försäljning av tillbehör minskar ju, vilket inte ursäktar de metoder som ibland används.

Om åberopandet av annans varumärke: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 202 ff) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 386 ff).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga16

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 14:27