Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 15 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga15

15. Vad får man kopiera från ett rollspel?

Om vi antar att med “rollspel” menas ett rollspelsregelsystem, så får man för privat bruk kopiera vad som helst. Man får dock inte kopiera hela böcker, ett kapitel eller två går dock bra. Mindre alster, som tabeller o.d. kan man dock kopiera i sin helhet. Det är också tillåtet att sprida kopiorna i ett slutet sällskap, spelgrupper utgör i stort sett undantagslöst slutna sällskap. En spelförening kan också vara ett slutet sällskap om medlemskapet inte är fritt och medlemmarna är aktiva. I vilket fall som helst får ett slutet sällskap (som en tumregel) inte vara större än ca. 20 personer.

Det kan vara värt att komma ihåg att det finns en hel del material i en rollspelsregelsamling som överhuvudtaget inte är skyddat. Exempel på sådant material är karaktärsark, vapen och rustningstabeller, prislistor, sk. ecounter-tabeller, enkla beskrivningar av djur och bestar och tabeller för att generera skatter. Sådant material får man naturligtvis kopiera precis som man vill.

Om kopiering för enskilt bruk se: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 71) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 166 ff), samt Olsson, Copyright (s. 143 ff). Om rätten till upphovsrättens sk. små mynt se: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 41–43) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 77–78).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga15

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 14:25