Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 12 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga12

12. Får man göra egna sk. game-aids till rollspel?

Javisst får du det. Du får bearbeta upphovsrättskyddade verk hur du vill för privat bruk. Om du vill publicera din game-aid så kan du behöva be om lov från upphovsrättsinnehavaren. Ett exempel på detta är om du ordagrant översatt en text till svenska. Rena faktauppgifter, även “fiktiva” påhittade fakta, är i sig själva inte upphovsrättsligt skyddade så de går bra att översätta eller på annat sätt bearbeta.

Tabeller och andra typer av faktasammanställningar kan vara skyddade av ett sk. katalogskydd men då förutsätts att det rör sig om många uppgifter eller att det ligger en väsentlig investering i tid eller pengar bakom sammanställningen av fakta. Mindre tabeller är således inte skyddade, inte heller samlingar som inte krävt någon investering i tid och pengar. De allra flesta tabeller som finns i ett rollspel kvalificerar sig inte för något katalogskydd, vilket innebär att de fritt kan återges i ett game-aid.

Om privat bearbetning av upphovskyddade verk: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 166 ff), samt Olsson, Copyright (s. 142). Om katalogskyddet: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 86) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 98 ff).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga12

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 17:59