Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 11 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga11

11. Får man citera hur mycket man vill?

Ett annat vanligt missförstånd är att man får citera precis så mycket som man vill - vilket inte är helt rätt. Det är inte tillåtet att använda citat så att ens egen text förskönas, man får heller inte citera för mycket av en text. Precis vad det senare innebär är svårt att ge ett bestämt svar på, men man kan säga att som allmän regel så ska man bara citera precis så mycket som krävs. Att t.ex. citera en dikt endast som utsmyckning är alltså inte tillåtet, att citera samma dikt i en text som handlar om olika versmått kan å andra sidan vara befogat. När man använder citat skall källan anges, antingen direkt i den löpande texten, i en fotnot/slutnot eller i en litteraturlista. Om citat se 22 § URL [1].

Se också: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 72) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 173 ff), samt Olsson, Copyright (s. 177 ff).

Länkar

  1. www.lagen.nu/1960:729#P22

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga11

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 17:59