Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 10 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga10

10. Om författaren är död då får man väl kopiera verket fritt, eller hur?

Nej, det är fel. Föreställningen om att när en upphovsman är död så är det fritt fram att kopiera dennes verk är rätt vanlig, men det är som sagt fel. Ett verk är skyddat 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL [1]).

Se vidare: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 49, 52) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 181 ff), samt Olsson, Copyright (s. 204 ff).

Länkar

  1. www.lagen.nu/1960:729#P43

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga10

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 17:58